Política de cancel·lació

PER LA WEB DE BOTIGA. CONDICIONS GENERALS

1- GENERALS:

Les presents condicions generals de venda s’apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya, inclòs les Illes Canàries i les Illes Balears per Montsant Natura, amb CIF nº B43702554, amb destinació a persones físiques.

Tota comanda feta a Montsant Natura implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l’acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de Montsant Natura vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l’acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d’aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per Montsant Natura. El fet que Montsant Natura no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d’ordre públic contràries a això.

2- PREUS:

Els preus publicats a Montsant Natura són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l’IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a Montsant Natura.

Les ofertes sobre productes de venda a Montsant Natura es mostraran a l’apartat “Ofertes” o s’indicarà a la fitxa del producte i, si no s’indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

3- DIFERENTS MÈTODES DE PAGAMENT:

En formular la comanda, el client haurà d’abonar les compres que realitzi a Montsant Natura mitjançant plataforma en línia de pagament amb targeta.

4- PRODUCTE:

Les ofertes presentades per Montsant Natura són vàlides dins del límit de les existències disponibles. Montsant Natura es reserva el dret de modificar l’assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor Montsant Natura.

5- PRODUCTES EN PRE-RESERVA SUBJECTES A CONSULTA DE DISPONIBILITAT:

Donat a que els productes subjectes consulta de disponibilitat son de disponibilitat limitada, la garantia de reserva de plaça només es pot garantitzar si el prepagament es realitza dins el termini de les 24h següents a la resposta de disponibilitat. En aquest cas, juntament amb la confirmació de plaça es facilitarà un enllaç per accedir a la passarel·la de pagament i així formalitzar la reserva.

Si passades 24h des de la notificació de plaça disponible no s’efectua el pagament de la reserva, Montsant Natura es reserva el dret a alliberar la plaça per a que quedi disponible per altres operacions.

En cas de cancelació per impagament de la reserva dins del termini estipulat, rebrà un correu electrònic informant de la cancelació de la reserva.

6- POLÍTIQUES DE CANCEL·LACIÓ:

1- Cancel·lació per part de Montsant Natura:

Les activitats que oferim estan subjectes a les condicions del medi on es desenvolupen i de les persones que hi participen; per la qual cosa poden ser objecte de canvis o cancel·lació abans o durant l’activitat por diferents motius, entre els quals:

– Motius meteorològics com tempestes elèctriques, vents forts, pluja forta, calor extrema…

– Condicions ambientals adverses per avís de Protecció Civil.

– Decisions administratives per l’aplicació de restriccions, talls d’accessos per obres, per l’aplicació de plans de prevenció contra incendis o contra qualsevol altre risc, etc…

– Successos imprevistos o accidentals i, en general, qualsevol situació de perill que pugui suposar un risc significatiu per la seguretat de qualsevol dels nostres clients o treballadors.

En qualsevol d’aquests casos, la direcció de l’empresa (prèviament) o el guia de l’activitat (si ho considera oportú), té el dret i la responsabilitat i l’obligació de modificar o inclús suspendre l’activitat en benefici de la seguretat dels clients, del personal laboral i de la integritat física de qualsevol persona.

*En cas d’anul·lació per part de l’empresa, el client tindrà dret a l’ajornament de l’activitat o la devolució de la totalitat de l’import abonat.

2- Cancel·lació per part del client contractant de l’activitat:

– Cancel·lació abans de 20 dies es reintegrarà el 100% del pagament de l’activitat.

– Cancel·lació entre 20 dies i la data on es durà a terme l’activitat es cobrarà el 25% per cobrir les despeses de d’organització i el compromís amb tercers.

– Cancel·lació 24H abans de dur a terme l’activitat es cobrarà el 75%.

– Cancel·lació dins de les 24H es cobrarà la totalitat de l’activitat.

Share This